Voordelen algemene aannemer

1. Eén enkel contract, één enkele gesprekspartner

Door een beroep te doen op een algemeen aannemingsbedrijf, zal de bouwheer slechts met één gesprekspartner moeten onderhandelen, namelijk de ALGEMENE AANNEMER, aan wie hij de zorg toevertrouwt om zijn woning te realiseren en om de bouwwerkzaamheden te coördineren.

2. Eén enkele verantwoordelijke

De bouwheer zal slechts met één verantwoordelijke te maken hebben en zal niet geconfronteerd worden met de vervelende situatie dat de verantwoordelijkheden verdeeld zijn over verschillende aannemers die de werken uitvoeren.

3. Een optimale coördinatie

De coördinatie van de technische aspecten van de opeenvolging van de verschillende aannemers met het oog op de naleving van de uitvoeringstermijn gebeurt op die wijze onder optimale omstandigheden, omdat het algemeen aannemingsbedrijf gewoonlijk werkt met dezelfde aannemers en vertrouwd is met de coördinatie van de werken.

4. geen financiële verassingen

De prijsofferte van de algemene aannemer is een globale prijs, die alle werken, zowel de ruwbouw als de afwerking omvat. Zo beschikt de bouwheer van in het begin over een betrouwbare globale kostenraming en heeft hij een vrij nauwkeurig beeld van het budget dat hij dient te voorzien.

5. Een kortere uitvoeringstermijn

De algemene aannemer maakt vooraf een globale planning op waarvoor hij zich verbindt. De risico’s op vertraging bij de uitvoering van één of meerdere onderdelen van de werken, die tot aanzienlijke vertraging kunnen leiden, zijn bijgevolg heel gering.

6. De veiligheidscoördinatie

In verband met de verplichtingen van de reglementering inzake veiligheid op de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen, kan worden opgemerkt dat de algemene aannemer praktisch altijd bereid is om in te staan voor de coördinatie van de veiligheid bij de uitvoering van de werken.

7. EPB verslaggeving

De algemeen aannemer zal tijdens het ganse bouwproces rekening houden met de EPB eisen en zal tijdig kunnen inspelen op wijzigingen die een invloed hebben op het K peil of E peil. Dit is van belang om in bepaalde gevallen boetes te vermijden.